Sessiz Medya |

Osmanlı hükümdarları

Aşağıdaki tablo Osmanlı sultanlarını ve son Osmanlı halifesini tarihe göre sıralanmış olarak listeler. Tuğralar kaligrafik mühür ya da Osmanlı sultanları tarafından kullanılan imzalardır. Onlar tüm resmi belgelerde, sikkelerde ve daha önemlisi padişahın portresinin belirlenmesinde kullanılırdı. "Notlar" sütunu padişahların ebeveynlerini ve kaderlerini içerir. Padişah'ın saltanatının sonu doğal ölümle bitmediği zaman nedeni kalın gösterilir. İlk hükümdarlar için genellikle saltanatının sonu ve varisinin tahta çıkması arasında bir zaman vardır. Bunun nedeni tarihçi Quataert'e göre bu dönemde Osmanlı’da uygulanan en yaşlı olan değil en uygun olanın tahta geçmesidir: sultan öldüğünde, bir galip çıkana kadar tüm oğulları savaşmak zorundaydı. Bundan dolayı iç çatışma meydana gelmiş ve kardeş katili gerçekleşmiştir, sultanın ölüm tarihi bu nedenle her zaman varisin tahta geçmesiyle aynı tarihte değildir.[14] 1617'de Şehzade sistemi, en uygun olanın tahta geçmesi yerine yaşça en büyük olanın tahta geçtiği sistemle (ekberiyet) değişti. Bu sistemle tahta ailenin en büyük erkeği geçti. Bu da 17. yüzyıldan bu yana neden ölen sultanın yerine nadiren kendi oğlunun genellikle amca ya da kardeşinin geçmesini açıklar.[15]En büyük olanın tahta geçtiği sistem (ekberiyet) 19. yüzyılda alınan başarısız sonuçlara rağmen saltanatın sonuna kadar sürdü.[16]

# Sultan Portre Tahta geçişi Tahttan inişi Tuğra Notlar
1 I. Osman
(Gazi-Bey)
I. Osman c. 1299 c. 1324
[c]
2 I. Orhan
(Gazi-Bey)
Orhan Gazi c. 1324 c. 1361 Orhan Gazi tuğrası
 • Osman Gazi ve Mal Hatun’un oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[18]
3 I. Murat
Hüdavendigâr, Şehid
(1383'ten sonra Sultan)
I. Murat c. 1360 1389 I. Murad tuğrası
4 I. Bayezid
Yıldırım, Sultân-î İklim-i Rûm
Yıldırım Bayezid 1389 1402 Yıldırım Bayezid tuğrası
Fetret Devri[d]
(1402–1413)
5 I. Mehmet
Çelebi-Kirişçi
Mehmed Çelebi 1413 1421 Mehmet Çelebi tuğrası
6 II. Murat
Koca Sultân, Gazi
II. Murad 1421 1444 II. Murad
7 II. Mehmed
Fatih
Fatih Sultan Mehmed 1444 1446 Fatih Sultan Mehmed tuğrası
II. Murad
Koca Sultân, Gazi Han
II. Murat 1446 3 Şubat 1451 II. Murad tuğrası
 • İkinci çıkışı;
 • Yeniçeri isyanı neticesinde tahtta geri dönmek zorunda kaldı.[25]
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[22]
II. Mehmed
Fâtih Sultân Mehmed Hân - Gazi
Fatih Sultan II. Mehmed Han 3 Şubat 1451 3 Mayıs 1481 Fatih Sultan Mehmed tuğrası
8 II. Bayezid
Sultân Bayezid-î Velî Han - Gazi
Sultan Bayezid 19 Mayıs 1481 25 Nisan 1512 Sultan Bayezid tuğrası
9 I. Selim
Yavuz Sultân Selim Han - Gazi
(1517'den beri halife)
Yavuz Sultan Selim Han 25 Nisan 1512 21 Eylül 1520 I. Selim tuğrası
 • II. Bayezid ve Ayşe Hatun’un oğlu;
 • İslam birliğipolitikası güttü.
 • İlk İslam Halifesi (Mısır'ın fethiyle başlar)
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[28]
10 I. Süleyman
Kanûnî Sultân Süleyman Han
Muhteşem - Şehid
Kanuni Sultan Süleyman Han 30 Eylül 1520 7 Eylül 1566 I. Süleyman tuğrası
11 II. Selim
Sarı
Sarı Selim 29 Eylül 1566 21 Aralık 1574 II. Selim tuğrası
 • I. Süleyman veHürrem Haseki Sultan’ın oğlu;
 • Denizciliğe önem verilerek, Kıbrıs ve Tunus alındı.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.[30]
12 III. Murad III. Murat Han 22 Aralık 1574 16 Ocak 1595 III. Murat tuğrası
13 III. Mehmed
Adlî
III. Mehmed 27 Ocak 1595 20 ya da 21 Aralık 1603 III. Mehmet tuğrası
14 I. Ahmed
Bahtî
Portrait of Ahmed I by John Young 21 Aralık 1603 22 Kasım 1617 Sultan Ahmet Tuğrası
15 I. Mustafa
Deli
Sultan Mustafa 22 Kasım 1617 26 Şubat 1618 Sultan Mustafa tuğrası
16 II. Osman
Genç, Şehid
Genç Osman 26 Şubat 1618 19 Mayıs 1622 Genç Osman Tuğrası
I. Mustafa
Deli
Sultan Mustafa 20 Mayıs 1622 10 Eylül 1623 Sultan Mustafa tuğrası
17 IV. Murad
Bağdat Fâtihi, Sahib-î-Kıran, Gazi
IV. Murad 10 Eylül 1623 8 ya da 9 Şubat 1640 IV. Murat tuğrası
18 I. İbrahim
Girit Fâtihi,Asabî, Şehid
Sultan İbrahim 9 Şubat 1640 8 Ağustos 1648 Sultan İbrahim tuğrası
19 IV. Mehmed
Avcı
Avcı Mehmed 8 Ağustos 1648 8 Kasım 1687 Avcı Mehmet tuğrası
20 II. Süleyman
Gazi
II. Süleyman 8 Kasım 1687 22 Haziran 1691 II Süleyman tuğrası
21 II. Ahmet
Gazi
II. Ahmed 22 Haziran 1691 6 Şubat 1695 II. Ahmed tuğrası
22 II. Mustafa
Gazi
Portrait of Mustafa II by John Young 6 Şubat 1695 22 Ağustos 1703 Tughra of Mustafa II
23 III. Ahmed
Lâle DevriPâdişâhı - Gazi
Portrait of Ahmed III by John Young 22 Ağustos 1703 1 ya da 2 Ekim 1730 Tughra of Ahmed III
24 I. Mahmud
Gazi
Portrait of Mahmud I by John Young 2 Ekim 1730 13 Aralık 1754 Tughra of Mahmud I
25 III. Osman
Sofu
Portrait of Osman III by John Young 13 Aralık 1754 29 ya da 30 Ekim 1757 Tughra of Osman III
26 III. Mustafa
İlk Yenilikçi, Gazi
Portrait of Mustafa III by John Young 30 Ekim 1757 21 Ocak 1774 Tughra of Mustafa III
27 I. Abdülhamid
Islâhatçı, Gazi
Portrait of Abdülhamid I by John Young 21 Ocak 1774 6 ya da 7 Nisan 1789 Tughra of Abdülhamid I
28 III. Selim
Bestekâr, Nizâmî, Şehid
Portrait of Selim III by Konstantin Kapidagli 7 Nisan 1789 29 Mayıs 1807 Tughra of Selim III
29 IV. Mustafa Portrait of Mustafa IV by John Young 29 Mayıs 1807 28 Temmuz 1808 Tughra of Mustafa IV
30 II. Mahmud
İnkılâpçı, Gazi
Portrait of Mahmud II by John Young 28 Temmuz 1808 1 Temmuz 1839 Tughra of Mahmud II
31 Abdülmecid
Tanzimâtçı, Gazi
Portrait of Abdülmecid I 1 Temmuz 1839 25 Haziran 1861 Tughra of Abdülmecid I
32 I. Abdülaziz
Bahtsız, Şehid
Portrait of Abdülaziz 25 Haziran 1861 30 Mayıs 1876 Tughra of Abdülaziz
33 V. Murad
Deli
Portrait of Murad V 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Tughra of Murad V
34 II. Abdülhamid
Ulû Sultân Abd-ül Hamid Han - Gazi
Portrait of Abdülhamid II 31 Ağustos 1876 27 Nisan 1909 Tughra of Abdülhamid II
35 V. Mehmed
Reşâd
Portrait of Mehmed V 27 Nisan 1909 3 Temmuz 1918 Tughra of Mehmed V
36 VI. Mehmet
Vahidettin
Portrait of Mehmed VI by Sebah & Joaillier 4 Temmuz 1918 1 Kasım 1922 Tughra of Mehmed VI
Osmanlı Devleti’nin Dağılması[e]
(1922–1923)
Abdülmecid
(Son Osmanlı Halifesi)
Portrait of Abdülmecid II 18 Kasım 1922 3 Mart 1924
[c]

Soy ağacı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oğuz Han
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gün Han
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kayı boyu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saçıkaralılar
 
 
Kurtlu
 
 
Kızılkeçili
 
 
Karakeçili
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atçekenler(Tanrıdağı Türkmenleri)
 
Sarıkeçili
 
Haculu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaya Alp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süleyman Şah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ertuğrul Gazi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osman Gazi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orhan Gazi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Murat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Bayezid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Mehmet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Murat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Mehmed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Bayezid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Selim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Süleyman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Selim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Murad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Mehmed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Ahmed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Osman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Murad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. İbrahim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Mehmed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Süleyman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Ahmet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Mustafa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Ahmed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Mahmud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Osman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Mustafa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Abdülhamid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Selim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Mustafa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Mahmud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdülmecid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdülaziz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Murad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Abdülhamid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Mehmed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Mehmet
 
Bugün 1 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=